Wesite đang tải dữ liệu...

Tổ chức-Hành chính

Thông báo điểm thi và phúc khảo bài thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức TCTK 2019

Thông báo số 81/TB-BKHĐT ngày 16/9/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Thông báo kết quả điểm thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 và Công văn số 1142/TCTK-TCCB ngày 17/9/2019 về việc thông báo điểm thi và phúc khảo bài thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019.


Nguyễn Minh Triết


Bài viết cùng chuyên mục