Wesite đang tải dữ liệu...

Tin địa phương

Thực hiện khảo sát đề nghị công nhận thành phố Long Xuyên “Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới”

Khảo sát chuẩn bị đề nghị công nhận thành phố Long Xuyên “Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới”

Ngày 22/3/2019,  Cục Thống kê và Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh vừa phối hợp thực hiện khảo sát thực tế việc duy trì nâng chất các tiêu chí của 02 xã NTM Mỹ Khánh và Mỹ Hoà Hưng nhằm đón tiếp Tổ công tác liên ngành Trung ương vào thẩm định để đề nghị công nhận thành phố Long Xuyên “Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM” trong năm 2019.
Một vài hình ảnh hoạt động của Đoàn Thẩm định tỉnh
Phạm Dũng (Phòng TKNN, CTK)


Bài viết cùng chuyên mục