Wesite đang tải dữ liệu...

Tổ chức-Hành chính

CTK họp thường kỳ Quý III-2019

CTK họp thường kỳ Quý III-2019

Ngày 29/10/2019, CTK tổ chức họp thường kỳ Quý III-2019 với CCTK các huyện. TP tham dự gồm có lãnh đạo CTK, lãnh đạo các phòng thuộc CTK, lãnh đạo CCTK 11 huyện, TX, TP.

Hội nghị đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV-2019 và kế hoạch công tác 2020; báo cáo tổng kết công tác TĐKT quý III và cả năm 2019. Kết luận HN, ông Thiều Vĩnh An, Cục trưởng đã nêu một số công việc trọng tâm cần thực hiện như sau (Thông báo kết luận số 638/TB-CTK ngày 01/11/2019) 

Ảnh: Minh Triết (TP.TCHC)HQMINH


Bài viết cùng chuyên mục