Wesite đang tải dữ liệu...

    
    

Quyết định về việc giải thể Hội Thống kê tỉnh An Giang

  28/10/2022|   Cục thống kê
Quyết định về việc giải thể Hội Thống kê tỉnh An Giang
    

CỤC THỐNG KÊ KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

  17/06/2022|   Phạm Dũng (CTK)
CỤC THỐNG KÊ KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG
    

Chỉ thị của Thủ tướng CP về tăng cường công tác Thống kê

  31/05/2022|   Cục Thống kê
Chỉ thị của Thủ tướng CP về tăng cường công tác Thống kê
    
    

Cục Thống kê tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm, điều động công chức

  07/12/2020|   Nguyễn Cường (P. TCHC)
Cục Thống kê tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm, điều động công chức