Tỉnh An Giang hoàn tất công tác thu thập thông tin TĐT

  26/04/2019|   HQMINH
Tỉnh An Giang hoàn tất công tác thu thập thông tin TĐT
    
    

Huyện An Phú thực hiện điều tra nhân khẩu đặc thù

  12/04/2019|   HQMINH
Huyện An Phú thực hiện điều tra nhân khẩu đặc thù
    

Huyện Tịnh Biên điều tra nhân khẩu đặc thù

  10/04/2019|   HQMINH
Huyện Tịnh Biên điều tra nhân khẩu đặc thù
    

Hội nghị Triển khai điều tra thống kê giá, thương mại, dịch vụ và vận tải năm 2019

  05/04/2019|   HQMINH
CTK tổ chức Hội nghị Triển khai thống kê giá, thương mại, dịch vụ và vận tải
    

BCĐ tỉnh giám sát TĐT tại huyện Châu Phú

  05/04/2019|   HQMINH
BCĐ tỉnh và huyện Châu Phú dự phỏng vấn tại hộ
    

Hình ảnh Lễ ra quân TĐT dân số và nhà ở tại TP. Long Xuyên

  04/04/2019|   HQMINH
Hình ảnh Lễ ra quân TĐT dân số và nhà ở tại các phường TP. Long Xuyên
    

Lễ ra quân TĐT dân số và nhà ở tại huyện Châu Thành và các xã trong huyện

  04/04/2019|   HQMINH
BCĐ TĐT huyện Châu Thành và các xã tổ chức Lễ ra quân TĐT dân số và nhà ở
123