Wesite đang tải dữ liệu...

    

Hội đồng thi đua, khen thưởng CTK họp bình xét các danh hiệu thi đua năm 2019

  06/11/2019|   HQMINH
Hội đồng thi đua, khen thưởng CTK họp bình xét các danh hiệu thi đua năm 2019
    

Tỉnh An Giang tổng kết công tác TĐT dân số và nhà ở năm 2019

  30/10/2019|   HQMINH
Tỉnh An Giang tổng kết công tác TĐT dân số và nhà ở năm 2019
    

Huyện Châu Phú tổng kết TĐT dân số và nhà ở

  28/10/2019|   HQMINH
Huyện Châu Phú tổng kết TĐT dân số và nhà ở
    
    

Giám sát công tác điều tra thực trạng kinh tế- xã hội của 53 dân tộc thiểu số tỉnh An Giang

  14/10/2019|   Bích Thủy (Đài Truyền thanh huyện Châu Thành)
Lãnh đạo CTK giám sát công tác điều tra thực trạng kinh tế- xã hội của 53 dân tộc thiểu số tỉnh An Giang
    

Huyện Phú Tân Tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

  08/10/2019|   HQMINH
Huyện Phú Tân Tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
    

Kiểm tra giám sát, công tác điều tra KTXH 53 dân tộc thiểu số

  03/10/2019|   Tấn Tài (AP)
Kiểm tra giám sát, công tác điều tra KTXH 53 dân tộc thiểu số
    
    

Cục Thống kê triển khai điều tra cơ sở SXKD cá thể 01/10

  27/09/2019|   HQMINH
Cục Thống kê triển khai điều tra cơ sở SXKD cá thể 01/10
12345