Wesite đang tải dữ liệu...

    

Hội nghị triển khai Khảo sát mức sống hộ dân cư 2019

  28/06/2019|   HQMINH
Hội nghị triển khai Khảo sát mức sống hộ dân cư 2019
    

Hội nghị triển khai công tác phối hợp giữa ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với ngành Thống kê

  25/06/2019|   Phạm Dũng (Phòng TKNN, CTK)
Triển khai công tác thống kê giữa ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với ngành Thống kê , kết hợp triển khai nghiệp vụ điều tra lĩnh vực Nông lâm thủy sản
    
    

Tỉnh An Giang hoàn tất công tác thu thập thông tin TĐT

  26/04/2019|   HQMINH
Tỉnh An Giang hoàn tất công tác thu thập thông tin TĐT
    
    

Huyện An Phú thực hiện điều tra nhân khẩu đặc thù

  12/04/2019|   HQMINH
Huyện An Phú thực hiện điều tra nhân khẩu đặc thù
    

Huyện Tịnh Biên điều tra nhân khẩu đặc thù

  10/04/2019|   HQMINH
Huyện Tịnh Biên điều tra nhân khẩu đặc thù
    

Hội nghị Triển khai điều tra thống kê giá, thương mại, dịch vụ và vận tải năm 2019

  05/04/2019|   HQMINH
CTK tổ chức Hội nghị Triển khai thống kê giá, thương mại, dịch vụ và vận tải
1234