Wesite đang tải dữ liệu...

    

Hội nghị Triển khai điều tra lao động việc làm năm 2020

  25/12/2019|   HQMINH
Hội nghị Triển khai điều tra lao động việc làm năm 2020
    

Hội đồng thi đua, khen thưởng CTK họp bình xét các danh hiệu thi đua năm 2019

  06/11/2019|   HQMINH
Hội đồng thi đua, khen thưởng CTK họp bình xét các danh hiệu thi đua năm 2019
    

Tỉnh An Giang tổng kết công tác TĐT dân số và nhà ở năm 2019

  30/10/2019|   HQMINH
Tỉnh An Giang tổng kết công tác TĐT dân số và nhà ở năm 2019
    

Huyện Châu Phú tổng kết TĐT dân số và nhà ở

  28/10/2019|   HQMINH
Huyện Châu Phú tổng kết TĐT dân số và nhà ở
    
    

Giám sát công tác điều tra thực trạng kinh tế- xã hội của 53 dân tộc thiểu số tỉnh An Giang

  14/10/2019|   Bích Thủy (Đài Truyền thanh huyện Châu Thành)
Lãnh đạo CTK giám sát công tác điều tra thực trạng kinh tế- xã hội của 53 dân tộc thiểu số tỉnh An Giang
    

Huyện Phú Tân Tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

  08/10/2019|   HQMINH
Huyện Phú Tân Tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
    

Kiểm tra giám sát, công tác điều tra KTXH 53 dân tộc thiểu số

  03/10/2019|   Tấn Tài (AP)
Kiểm tra giám sát, công tác điều tra KTXH 53 dân tộc thiểu số
    
    

Cục Thống kê triển khai điều tra cơ sở SXKD cá thể 01/10

  27/09/2019|   HQMINH
Cục Thống kê triển khai điều tra cơ sở SXKD cá thể 01/10
12345