Wesite đang tải dữ liệu...

Tổng hợp

Giám sát điều tra I/O

Giám sát điều tra I/O

Giám sát điều tra I/O tại huyện An Phú 

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021 tỉnh An Giang (ban hành theo Quyết định số 1176/QĐ-TCTK ngày 09/7/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê).

Sáng ngày 18/11/2021, ông Đoàn Văn Thơm, chuyên viên Phòng thu thập thông tin Thống kê, Cục Thống kê tỉnh An Giang đã đến kiểm tra, giám sát công tác điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021 tại thị trấn An Phú, huyện An Phú. Cùng làm việc có ông Nguyễn Tấn Tài, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Châu Đốc-An Phú.

Qua kiểm tra công tác điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021 tại địa bàn thị trấn An Phú. Đoàn tiến hành dự phỏng vấn hộ (cơ sở) Hai Bình, tại tổ 42, đường Thoại Ngọc Hầu, ấp An Thịnh, thị trấn An Phú.

Kết quả nhận xét và đánh giá như sau:

* Thứ nhất (đối với địa phương): Chi cục Thống kê khu vực Châu Đốc- An Phú (đơn vị phụ trách huyện An Phú) có phân công cụ thể từng cơ sở (đơn vị điều tra) cho từng Điều tra viên phụ trách.

Đối với lãnh đạo chính quyền địa phương thị trấn An Phú: Có sự hỗ trợ phân công cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền, dẫn đường cho Điều tra viên đến từng cơ sở, phỏng vấn thu thập thông tin; tiến hành ghi chép, cập nhật vào CAPI theo từng nội dung được quy định trong phiếu điều tra.

* Thứ hai (đối với Điều tra viên): Điều tra viên đã tuân thủ các nguyên tắc về nội dung, nghiệp vụ nhất là ghi chép đầy đủ các nội dung (mô tả chính xác ngành nghề, số lao động thực tế tham gia, doanh thu, chi phí hoạt động của cơ sở)… đảm bảo tốt theo yêu cầu.

* Thứ ba (đối với cơ sở, hộ kinh doanh được phỏng vấn): Thái độ vui vẻ, nhiệt tình trả lời đầy đủ những nội dung do Điều tra viên phỏng vấn./.