Wesite đang tải dữ liệu...

Tổng hợp

TCTK tổ chức Hội nghị công tác Thống kê tổng hợp, Tài khoản quốc gia và Tổ chức cán bộ năm 2020

TCTK tổ chức Hội nghị công tác Thống kê tổng hợp, Tài khoản quốc gia và Tổ chức cán bộ năm 2020

Ngày 11 tháng 6 năm 2020, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức “Hội nghị công tác Thống kê tổng hợp, Tài khoản quốc gia và Tổ chức cán bộ năm 2020”.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo TCTK; thủ trưởng các đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc TCTK; Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng phòng và công chức Phòng Thống kê Tổng hợp của Cục Thống kê; Trưởng phòng Phòng Tổ chức hành chính của Cục Thống kê. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 63 Cục Thống kê có sự tham dự của các Phó Cục trưởng; Lãnh đạo, công chức các Phòng thuộc Cục Thống kê; Lãnh đạo Chi cục Thống kê.

Hội nghị được tổ chức trong 2 ngày 11-12/6/2020, gồm 3 nội dung: Công tác thống kê tổng hợp, công tác tài khoản quốc gia và công tác tổ chức cán bộ.

Riêng công tác tổ chức cán bộ triển khai Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của TCTK đối với các Cục Thống kê và Hướng dẫn xây dựng Đề án kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp phòng/CCTK, trình TCTK phê chuẩn trước ngày 15/7/2020.HQMINH


Bài viết cùng chuyên mục