Wesite đang tải dữ liệu...

Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu

Một số chỉ tiêu KTXH Quý I-2021

Một số chỉ tiêu KTXH Quý I-2021

(tăng/giảm) so cùng kỳ năm 2020 (%) 

Chỉ tiêu

Tăng/giảm

Trị giá

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

+ 6,25

X

Tổng mức bán lẻ hàng hoá

+ 9,39

 1.944 Tỷ đồng

Tổng kim ngạch xuất khẩu

+ 4,51

 + 9,8 Triệu USD

Tổng kim ngạch nhập khẩu

+ 3,87

 + 1,5 Triệu USD

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 02 tháng năm 2021 so cùng kỳ năm trước

+ 2,09

X


 


Tổng điều tra kinh tế 2021

Tin địa phương

Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu

Tổng hợp

Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản

Công nghiệp - Xây dựng - Vốn Đầu tư

Thương mại - Dịch vụ - Giá cả

Dân số - Lao động - XHMT

Tổ chức-Hành chính

Thành tích

...

Chuyên mục

Tin Video

Niên giám thống kê

Dịch vụ hành chính

Album Ảnh

...