Wesite đang tải dữ liệu...

Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu

Một số chỉ tiêu KTXH chủ yếu 2 tháng năm 2021


Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

 

 

2 tháng năm 2021 (tăng/giảm) so cùng kỳ năm 2020 (%)

 

 

 

 

 

 

Tăng/giảm (%)

Triệu đồng

Chỉ số sản xuất công nghiệp

+ 7,08

X

Doanh thu bán lẻ hàng hoá

+ 11,11

1.065.667

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01 năm 2021 so cùng kỳ năm trước

+ 1,78

X

Tổng kim ngạch xuất khẩu

+ 4,14

6.025 ngàn USD

Tổng kim ngạch nhập khẩu

+ 5,81

1.474 ngàn USD

 

 

 

 

Tổng điều tra kinh tế 2021

HN triển khai kế hoạch và tập huấn nghiệp vụ TĐT kinh tế và cơ sở hành chính 2021

  02-03-2021 -   13 |   Cục Thống kê
HN triển khai kế hoạch và tập huấn nghiệp vụ TĐT kinh tế và cơ sở hành chính 2021

Tin địa phương

Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu

Tổng hợp

Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản

Công nghiệp - Xây dựng - Vốn Đầu tư

Thương mại - Dịch vụ - Giá cả

Dân số - Lao động - XHMT

Tổ chức-Hành chính

Thành tích

...

Chuyên mục

Tin Video

Niên giám thống kê

Dịch vụ hành chính

Album Ảnh

...