Wesite đang tải dữ liệu...

Chỉ tiêu KT-XH An Giang

Tình hình KTXH và một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu Quý I năm 2020

Ngày 25/3/2020, CTK đã phát hành BC số 204/BC-CTK về tình hình KTXH quý I năm 2020 gồm số liệu tăng trưởng và một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu Quý I năm 2020

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu


Quý I/2020 (tăng/giảm) so cùng kỳ năm 2019 (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp

+ 7,13

Tổng mức bán lẻ hàng hoá

+ 9,16

Tổng kim ngạch xuất khẩu

+ 2,60

Tổng kim ngạch nhập khẩu

+ 3,35

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 năm 2020 so cùng kỳ năm trước

+ 5,26

 


 


Tin địa phương

Chỉ tiêu KT-XH

Tổng điều tra dân số 2019

Tổng hợp


Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản

Công nghiệp - Xây dựng - Vốn Đầu tư

Thương mại - Dịch vụ - Giá cả

Dân số - Lao động - XHMT

Tổ chức-Hành chính

Thành tích

...

Chuyên mục

... ... ...

Tin Video

Niên giám thống kê

Dịch vụ hành chính

Góc ảnh