Wesite đang tải dữ liệu...

Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh An Giang 9 tháng đầu năm 2023

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh An Giang 9 tháng đầu năm 2023

Ngày 25/9/2023, Cục Thống kê tỉnh An Giang đã có báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2023 với những chỉ tiêu kinh tế nổi bật (file BC số 579/BC-CTK đính kèm)  


Tổng điều tra kinh tế 2021

Tin địa phương

Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu

Tổng hợp

Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản

Công nghiệp - Xây dựng - Vốn Đầu tư

Thương mại - Dịch vụ - Giá cả

Dân số - Lao động - XHMT

Tổ chức-Hành chính

Thành tích

...

Chuyên mục

Tin Video

Niên giám thống kê

Dịch vụ hành chính

Album Ảnh

...