Wesite đang tải dữ liệu...

Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu

Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2022 tỉnh An Giang

Cục Thống kê tỉnh AG vừa thực hiện BC tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2022 tỉnh An Giang phục vụ công tác lãnh đạo điều hành của tỉnh, làm cơ sở để các cấp, các ngành chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm đạt các chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra.


Tổng điều tra kinh tế 2021

Tin địa phương

Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu

Tổng hợp

Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản

Công nghiệp - Xây dựng - Vốn Đầu tư

Thương mại - Dịch vụ - Giá cả

Dân số - Lao động - XHMT

Tổ chức-Hành chính

Thành tích

...

Chuyên mục

Tin Video

Niên giám thống kê

Dịch vụ hành chính

Album Ảnh

...