Wesite đang tải dữ liệu...

Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh An Giang 6 tháng đầu năm 2024

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh An Giang 6 tháng đầu năm 2024

Ngày 25/6/2024, Cục Thống kê tỉnh An Giang đã ban hành Báo cáo số 441/BC-CTK về Tình hình kinh tế xã hội tỉnh An Giang tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2024.

Trong đó: tăng trưởng kinh tế 6 tháng:

 Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng năm 2024 ước tính tăng 6,60% so với

cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 6,50%). Trong mức tăng chung, khu vực nông,

lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,84% (cùng kỳ 3,29%), khu vực công nghiệp và xây

dựng tăng 12,13% (cùng kỳ tăng 9,51% ), khu vực dịch vụ tăng 7,61% (cùng kỳ

tăng 8,17%), thuế sản phẩm tăng 5,32 %.

 Về cơ cấu nền kinh tế 6 tháng năm 2024, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy

sản chiếm tỷ trọng 33,05%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 14,87%; khu

vực dịch vụ chiếm 48,01%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,07%.

Cục Thống kê


Bài viết cùng chuyên mục