Wesite đang tải dữ liệu...

Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu

Báo cáo tình hình KT-XH quý I/2024 tỉnh AG

Báo cáo tình hình KT-XH quý I/2024 tỉnh AG

Ngày 25/3/2024, Cục Thống kê tỉnh An Giang đã ban hành Báo cáo số 196/BC-CTK phân tích tình hình kinh tế-xã hội tháng 3 và Quý I/2024 cùng một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu Quý I/2024 thực hiện trên địa bàn tỉnh. 

Tốc độ phát triển GRDP tỉnh AG quý I/2024 đạt 105,39% (trong đó, khu vực 1: 102,11%, khu vực Công nghiệp-xây dựng: 110,79%, khu vực dịch vụ 107,80%). Với mức đạt như trên, AG có tốc độ tăng trưởng đúng thứ 33 cả nước và thứ 4 khu vực ĐBSCL gồm 13 tỉnh (Tốc độ tăng trưởng GDP cả nước quý I/2024 đạt 105,66%).


Cục Thống kê


Bài viết cùng chuyên mục