Wesite đang tải dữ liệu...

Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản

Công tác điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ tại huyện Châu Thành

Công tác điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ tại huyện Châu Thành

HUYỆN CHÂU THÀNH THỰC HIỆN

ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ 2020

 

1. Thực hiện Kế hoạch số 312/KH-CTK ngày 07/5/2020 của Cục Thống kê tỉnh An Giang về việc thực hiện Phương án Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020, ngày 09/7/2020 đoàn kiểm tra, giám sát của Tổng cục Thống kê gồm lãnh đạo và chuyên viên Vụ Thống kê Nông, lâm nghiệp và thủy sản, Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê (TCTK) phối hợp với Tổ công tác Cục Thống kê An Giang thực hiện giám sát địa bàn ấp Hòa Thạnh, xã Hòa Bình Thạnh và ấp Hòa Lợi 1, xã Vĩnh Lợi.

 Đoàn đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát điều tra viên (điều tra viên Phan Duy Linh và Nguyễn Thị Dàng) thực hiện điều tra hộ Nông, lâm, thủy sản; kết quả cho thấy điều tra viên đã thực hiện tốt quy trình và nghiệp vụ điều tra bằng CAPI, như giới thiệu mục đích ý nghĩa cuộc điều tra, cách phỏng vấn, xác định NKTTTT của hộ, tính toán các chỉ tiêu thu nhập. Đoàn cũng đã góp ý điều tra viên tránh bỏ sót diện tích đất canh tác, chú ý đơn vị tính,…

2. Tính đến nay công tác điều tra hộ (phiếu 01/ĐTNNGK-HO) của huyện Châu Thành đã thực hiện cập nhật lên hệ thống trang điện tử của 25/25 địa bàn ở 13/13 xã, thị trấn, với kết quả 1.032/1.935 hộ, đạt 53,33% trong đó xã Vĩnh Nhuận đạt 100% (135/135 hộ); xã Tân Phú đạt 88,44% (130/147hộ); xã Vĩnh Lợi đạt 84,06% (58/69 hộ); các xã tiến độ điều tra còn chậm như: Xã Vĩnh An đạt 7,14% (11/154 hộ); xã Bình Hòa đạt 16,56% (25/151 hộ); xã Bình Thạnh đạt21,82% (12/52 hộ). Riêng trang trại tuy đã điều tra bằng phiếu giấy nhưng chưa cập nhật lên hệ thống.

Để đảm bảo tiến độ, số lượng, chất lượng phiếu, Chi cục Thống kê huyện Châu Thành đã in ấn tài liệu tuyên truyền gởi cho UBND xã, thị trấn dán tại trụ sở làm việc và nơi công cộng, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo kế hoạch, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở ĐTV và công chức Thống kê xã, thị trấn chủ động sắp xếp công việc, tiến hành điều tra, cập nhật, sửa chữa lỗi logic, lỗi cảnh báo, đồng bộ lên hệ thống đảm bảo theo yêu cầu phương án, kế hoạch đề ra./.

(Bài, ảnh: Nguyễn Cường – Quyền CCT CCTK Châu Thành)
Nguyễn Cường (CCTK Châu Thành)


Bài viết cùng chuyên mục