Wesite đang tải dữ liệu...

Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản

Kiểm tra kết quả thực hiện trồng cây phân tán năm 2020

Kiểm tra kết quả thực hiện trồng cây phân tán năm 2020

Kiểm tra kết quả thực hiện trồng cây phân tán năm 2020 và khảo sát nhu cầu trồng cây lâm nghiệp phân tán năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-CCKL ngày 08/3/2021 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang về việc Kiểm tra kết quả thực hiện trồng cây lâm nghiệp phân tán năm 2020 và kế hoạch khảo sát đăng ký trồng cây lâm nghiệp phân tán năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Từ ngày 15/3 đến ngày 23/3/2021, đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh An Giang, Chi cục Kiểm lâm, Cục Thống kê tỉnh An Giang, Báo An Giang đã tiến hành công tác kiểm tra sốợng, chất lượng, tỷ lệ sống của cây lâm nghiệp phân tán trồng tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, làm cơ sở tổng hợp, đánh giá kết quả trồng cây lâm nghiệp phân tán năm 2020 và Khảo sát đa điểm, bố trí kế hoạch trồng cây lâm nghiệp phân tán năm 2021.

Phạm Dũng (CTK) 

Phạm Dũng (CTK)


Bài viết cùng chuyên mục