Wesite đang tải dữ liệu...

Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản

Kiểm tra, phúc tra một số cuộc điều tra nông nghiệp năm 2020 tại huyện Chợ Mới

Kiểm tra, phúc tra một số cuộc điều tra nông nghiệp năm 2020 tại huyện Chợ Mới

KIỂM TRA, PHÚC TRA KẾT QUẢ MỘT SỐ CUỘC ĐIỀU TRA

 NÔNG NGHIỆP NĂM 2020 HUYỆN CHỢ MỚI

Thực hiện Kế hoạch số 685/KH-CTK ngày 08/10/2020 của Cục Thống kê tỉnh An Giang về việc kiểm tra, phúc tra một số cuộc điều tra nông nghiệp năm 2020.

 Sáng ngày 21/10/2020, Cục Thống kê kết hợp với Chi cục Thống kê huyện Chợ Mới và UBND xã Long Điền A, UBND xã Tấn Mỹ, UBND xã Bình Phước Xuân cùng Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Chợ Mới đã tiến hành phúc tra kết quả điều tra NSSL lúa vụ Hè Thu năm 2020; Chăn nuôi thi điểm 01/10/2020 và Thu nhập bình quân đu người khu vực nông thôn năm 2020.

Qua phúc tra, cho thấy kết quả phúc tra so với điều tra về các chỉ tiêu như: năng suất sản lượng lúa vụ Hè Thu năm 2020; đầu con gia súc, gia cầm chăn nuôi thi điểm 01/10/2020 và Thu nhập bình quân đu người khu vực nông thôn năm 2020 của các xã trên tuy có chênh lệch nhưng tỷ lệ sai sót trong mức cho phép, đảm bảo độ tin cậy của số liệu điều tra./.

Bài, ảnh: TRẠNG NGUYÊN (CCTK HUYỆN CHỢ MỚI)

Trạng Nguyên (CCTK Chợ Mới)


Bài viết cùng chuyên mục