Wesite đang tải dữ liệu...

Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản

Tập huấn Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

Tập huấn Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

Tập huấn nghiệp vụ Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 312/KH-CTK ngày 07/5/2020 của Cục Thống kê tỉnh An Giang về việc thực hiện Phương án Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020, ngày 25-26/6/2020, tại Hội trường UBND phường Châu Phú A (TP. Châu Đốc), Cụm 2 gồm: CCTK TP Châu Đốc, CCTK An Phú và CCTK TX Tân Châu đã phối hợp triển khai tập huấn nghiệp vụ Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020. Tổng số tham dự 69 người, gồm: 6 giám sát viên (GSV) cấp huyện, 60 điều tra viên (ĐTV) chính thức và 3 ĐTV dự bị.

Trong 02 ngày tập huấn, các điều tra viên và giám sát viên tham dự đầy đủ, nghiêm túc và đã đặt ra những câu hỏi, tình huống gắn với thực tế của địa phương mình và đã được các báo cáo viên trả lời thỏa đáng.

Để chuẩn bị cho quá trình điều tra được thuận lợi, các ĐTV sau hội nghị tập huấn sẽ nhận địa bàn điều tra và danh sách hộ, trang trại và phiếu xã được phân công thu thập thông tin để thực hiện phiếu điện tử; kiểm tra những hộ, trang trại trong danh sách được chọn điều tra; lập kế hoạch cụ thể để thực hiện phỏng vấn cho ngày điều tra đầu tiên và những ngày tiếp theo. Quá trình thu thập thông tin thực hiện theo phương pháp phỏng vấn trực tiếp (phiếu điện tử), tuân thủ những quy định về nghiệp vụ và quy trình phỏng vấn.

ĐTV phải thực hiện đồng bộ (gửi) dữ liệu điều tra về máy chủ thường xuyên trong quá trình điều tra, ít nhất 01 lần/ngày vào cuối mỗi ngày.