Wesite đang tải dữ liệu...

Công nghiệp - Xây dựng - Vốn Đầu tư

Huyện Tịnh Biên thực hiện ĐT Vốn đầu tư- xây dựng năm 2019

Huyện Tịnh Biên thực hiện ĐT Vốn đầu tư- xây dựng năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 683/KH-CTK ngày 08/12/2017 của Cục Thống kê An Giang về việc thực hiện phương án ĐT vốn đầu tư (theo Quyết định số 1849/QĐ-TCTK ngày 16/10/2017 của Tổng cục trưởng TCTK), ngày 13/02/2020 Chi cục Thống kê huyện Tịnh Biên phối hợp với UBND xã Vĩnh Trung tổ chức thực hiện điều tra Vốn đầu tư năm 2019 đối với đơn vị sự nghiệp: Trường Mầm non Hoa Lan (ấp Vĩnh Hạ, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên).

Cô Bùi Thị Kim Tiến, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Lan đã cung cấp nhiều thông tin liên quan: đầu năm 2019 Trường Mầm non Hoa Lan đã sáp nhập với Trường Mẫu giáo Vĩnh Trung (hiện nay trở thành điểm phụ tại ấp Vĩnh Lập). Trong năm 2019 trường vận động phụ huynh học sinh đóng góp kinh phí xây dựng được mái che sân trường được 22 triệu đồng, phục vụ cho công tác dạy và học được thuận lợi, sân trường thoáng mát giúp các cháu vui chơi.

Tính đến 14/02/2020 CCTK H. Tịnh Biên đã tổ chức thu thập thông tin được 13/18 đơn vị, gồm 7/7 đơn vị sự nghiệp y tế và 6/11 đơn vị trường học. Đồng thời tổ chức kiểm tra giám sát các địa bàn điều tra vốn đầu tư - xây dựng trên địa bàn huyện, nhằm đảm bảo đúng tiến độ về số lượng, thời gian và chất lượng nội dung phiếu điều tra đúng theo phương án, kế hoạch đề ra.

 Bài, ảnh: Nguyễn Cường (Phó CCT CCTK Tịnh Biên)
Nguyễn Cường (CCTK Tịnh Biên)


Bài viết cùng chuyên mục