Wesite đang tải dữ liệu...

Công nghiệp - Xây dựng - Vốn Đầu tư

Tập huấn ĐT Doanh nghiệp 2019

Cục Thống kê đã tập huấn nghiệp vụ ĐT Doanh nghiệp năm 2019 cho CCTK các huyện và các DN trong tỉnh

Ngày 01/3, Phòng TK Công nghiệp - Xây dựng, Cục Thống kê đã tập huấn nghiệp vụ ĐT Doanh nghiệp năm 2019 cho CCTK các huyện và các DN trong tỉnh. Dự HN  có lãnh đạo CTK, CCTK , chuyên viên P. TK Công nghiệp - Xây dựng, Phòng Thanh tra TK và chuyên viên CCTK.

HN đã được nghe triển khai KH thực hiện phương án ĐT năm 2019 của CTK, nghiệp vụ các phiếu điều tra và tổ chức thực hiện.

Đối tượng điều tra năm nay bao gồm: Các doanh nghiệp (sau đây viết tắt là DN) được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã (HTX)/Liên hiệp HTX/Quỹ tín dụng nhân dân (sau đây gọi chung là HTX) hoạt động theo Luật HTX và các DN được thành lập, chịu sự điều tiết bởi các Luật chuyên ngành như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán… hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) trước thời điểm 01/01/2019 hiện đang hoạt động và các cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc DN.

Sau đó, ngày 09/4, Phòng TK Công nghiệp-Xây dựng tiếp tục tổ chức Hội nghị hướng dẫn ghi phiếu Doanh nghiệp năm 2019 cho các DN Nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Ảnh tại Hội nghị (Phan Khăm-Phó TP TK CN-XD)


HQMINH


Bài viết cùng chuyên mục