Wesite đang tải dữ liệu...

Công nghiệp - Xây dựng - Vốn Đầu tư

Khảo sát hoạt động sản xuất công nghiệp

Khảo sát họat động sản xuất công nghiệp

Ngày 12/02/2020, đoàn công tác của CTK gồm có lãnh đạo CTK, lãnh đạo và chuyên viên PTK Công nghiệp-XD phối hợp CCTK huyện Phú Tân đã đi thực tế Khảo sát họat động sản xuất công nghiệp của địa phương. Đoàn công tác đã tìm hiểu tình hình hoạt động và quy trình sản xuất tại Cty TNHH MTV JIC (xã Tân Trung, H. Phú Tân).

Đây là doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản chuyên sản xuất sản phẩm bảo ôn (nóng) và cách nhiệt


HQMINH


Bài viết cùng chuyên mục