Wesite đang tải dữ liệu...

Công nghiệp - Xây dựng - Vốn Đầu tư

Kế hoạch tuyên truyền ĐT Doanh nghiệp 2020

Kế hoạch tuyên truyền ĐT Doanh nghiệp 2020

Từ ngày 01/4 đến 31/5/2020, CTK tổ chức thực hiện ĐT Doanh nghiệp 2020 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 46/KH-CTK ngày 04/02/2020 của Cục Thống kê An Giang, thực hiện theo Phương án điều tra Doanh nghiệp năm 2020 (ban hành theo theo Quyết định số 1193/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê).

Để thực hiện tốt công tác điều tra, TCTK đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền (có trailer tuyên truyền) nhằm giúp các DN hiểu rõ mục đích, nội dung của ĐT

 Cục Thống kê


Bài viết cùng chuyên mục