Wesite đang tải dữ liệu...

Công nghiệp - Xây dựng - Vốn Đầu tư

Nghiệm thu Điều tra Doanh nghiệp 2019

Nghiệm thu Điều tra Doanh nghiệp 2019

Từ ngày 04-07/6, Cục Thống kê tiến hành nghiệm thu phiếu điều tra DN 2019 của 11 huyện tại CTK. Thành phần nghiệm thu gồm lãnh đạo và công chức các phòng: TK Công nghiệp-XD, TK Tổng hợp, TK Thương mại.

Kết quả nghiệm thu cho thấy các huyện đã thực hiện tốt nội dung nghiệp vụ theo yêu cầu của Phương án điều tra, số lượng phiếu thu được đạt tỷ lệ cao hơn năm 2018.


HQMINH


Bài viết cùng chuyên mục