Wesite đang tải dữ liệu...

    
    

Kiểm tra, giám sát điều tra công nghiệp và điều tra thương mại, dịch vụ năm 2022

  12/08/2022|   Phạm Dũng (CTK)
Kiểm tra, giám sát điều tra công nghiệp và điều tra thương mại, dịch vụ năm 2022
    

Cục Thống kê triển khai điều tra cơ sở SXKD cá thể 01/10

  27/09/2019|   HQMINH
Cục Thống kê triển khai điều tra cơ sở SXKD cá thể 01/10
    

Hội nghị Triển khai điều tra thống kê giá, thương mại, dịch vụ và vận tải năm 2019

  05/04/2019|   HQMINH
CTK tổ chức Hội nghị Triển khai thống kê giá, thương mại, dịch vụ và vận tải