Wesite đang tải dữ liệu...

Thương mại - Dịch vụ - Giá cả

Cục Thống kê triển khai điều tra cơ sở SXKD cá thể 01/10

Cục Thống kê triển khai điều tra cơ sở SXKD cá thể 01/10

Ngày 26/10/2019, Cục Thống kê triển khai điều tra cơ sở SXKD cá thể 01/10. Dự tập huấn có lãnh đạo CTK, lãnh đạo và chuyên viên các phòng: PTK Thương mại, PTK CN-XD, PTK Tổng hợp, lãnh đạo và chuyên viên các CCTK, ĐTV các xã có địa bàn điều tra 

Lãnh đạo CTK và PTK Thương mại đã triển khai KH số 468/KH-CTK này 26/8/2019 của CTK về điều tra cơ sở SXKD cá thể 01/10, hướng dẫn nghiệp vụ hỏi và ghi các phiếu điều tra mẫu, thảo luận nhiều vướng mắc về nghiệp vụ

HN kết thúc lúc 16g cùng ngày.Ảnh: Dương Cường (PTK Thương mại)

HQMINH


Bài viết cùng chuyên mục