Wesite đang tải dữ liệu...

Thương mại - Dịch vụ - Giá cả

Hội nghị Triển khai điều tra thống kê giá, thương mại, dịch vụ và vận tải năm 2019

CTK tổ chức Hội nghị Triển khai thống kê giá, thương mại, dịch vụ và vận tải

Ngày 05/4/2019, Cục Thống kê  tổ chức HN triển khai điều tra giá và thương mại dịch vụ cho lãnh đạo, công chức P. Thống kê Thương mại và các CCTK, cùng ĐTV các huyện

Ảnh: Dương Cường (P. TK Thương mại, CTK)

HQMINH


Bài viết cùng chuyên mục