Wesite đang tải dữ liệu...

Tin địa phương

Thẩm định xã nông thôn mới nâng cao năm 2020 tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên

Thẩm định xã nông thôn mới nâng cao năm 2020 tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên

Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-VPĐPNTM ngày 08/10/2020 của văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về thẩm định xét, công nhận xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2020.

Ngày 14/10/2020, tại UBND xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên tổ chức Hội nghị tiếp đoàn Thm định mức đ đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc Ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020.

Tham dự có ông Trương Kiến Thọ, Tổ trưởng, Tổ Thẩm định tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang; Bà Đặng Thị Hoa Rây, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPLX.

Ban Chỉ đo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Long Xuyên do ông Nguyễn Bảo Sinh, UVBTV Thành ủy, PCT UBND thành phố, Phó Tng ban Thường trực BCĐ xây dựng nông thôn mới thành phố Long Xuyên đã tiếp và làm việc với Đoàn thm định tỉnh do ông Trương Kiến Thọ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưng đoàn.

Kết quả buổi làm việc: Trưng đoàn thm định của tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác xây dựng NTM nâng cao của xã Mỹ Hòa Hưng, đã đạt 19/19 tiêu chí và 35/35 chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao, cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển đồng bộ, đời sống vật chất tinh thần của người dân trong xã được nâng lên một cách đáng k. Đặc biệt như thu nhập bình quân/ngưi/năm tiếp tục tăng, Mỹ Hòa Hưng đạt 60,81 triệu đng/ngưi/năm, so với chuẩn năm 2020 là 60 triu đng/ngưi/năm đạt 101,35%. Kết quả công tác thẩm định tại xã là cơ s đĐoàn thẩm định trình UBND tỉnh xét công nhận xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Bài, ảnh: PHẠM DŨNG (Phòng TK Nông nghiệp, CTK)


Phạm Dũng (CTK)


Bài viết cùng chuyên mục