Wesite đang tải dữ liệu...

Tin địa phương

Thẩm định xã nông thôn mới nâng cao năm 2020 tại xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

Thẩm định xã nông thôn mới nâng cao năm 2020 tại xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 169/KH-VPĐPNTM ngày 09/11/2020 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh AG về thẩm định xét, công nhận xã Định Thành, huyện Thoại Sơn đạt chuẩn “xã nông thôn mới nâng cao” năm 2020.

Sáng ngày 13/11/2020, tại UBND xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, Ban Chỉ đo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Thoại Sơn do ông Dương Ngọc Lắm, PCT UBND huyện, Phó Tng ban Thường trực BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện đã tiếp và làm việc với Đoàn thm định tỉnh do ông Trương Kiến Thọ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưng đoàn và ông Lê Văn Lĩnh, PCT UBMTTQVN tỉnh cùng các đại diện sở, ngành tỉnh.

Kết quả buổi làm việc: Trưởng đoàn thẩm định của tỉnh đánh giá cao về sự nỗ lực trong công tác xây dựng NTM. Từ năm 2011, cùng với sự quan tâm hỗ trợ đầu tư rất đáng kể từ các cấp: Trung ương, tỉnh, huyện; đồng thời kế thừa và phát huy những thành tựu kinh tế, các công trình hạ tầng hiện có của xã Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Định Thành đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm cùng chung tay góp sức thực hiện xây dựng nông thôn mới. Nhờ nỗ lực thực hiện, đến năm 2017 xã Định Thành đã vinh dự được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”.

Tiếp tục duy trì nâng chất đến năm 2020 Đnh Thành đã hoàn thành công tác xây dựng NTM nâng cao đạt 19/19 tiêu chí và 35/35 chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao, cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển đồng bộ, đời sống vật chất tinh thần của người dân trong xã được nâng lên một cách đáng kể. Đặc biệt thu nhập bình quân/ngưi/năm tiếp tục tăng, Định Thành đạt 63,32 triệu đng/ngưi/năm, so với chuẩn năm 2020 là 60 triu đng/ngưi/năm đạt 105,53%.

Qua công tác thẩm định tại xã làm cơ s đĐoàn thẩm định trình UBND tỉnh xét công nhận xã Định Thành, huyện Thoại Sơn đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Bài, ảnh: PHẠM DŨNG (PTKNN, CTK)Phạm Dũng (CTK)


Bài viết cùng chuyên mục