Wesite đang tải dữ liệu...

Tin địa phương

Giám sát điều tra lao động việc làm trên địa bàn thành phố Long Xuyên

Giám sát điều tra lao động việc làm trên địa bàn thành phố Long Xuyên

Thực hiện Kế hoạch số 785/KH-CTK ngày 16/12/2019 của Cục Thống kê tỉnh An Giang về việc thực hiện phương án Điều tra lao động việc làm năm 2020, ngày 03/11/2020, bà Nguyễn Thị Vân Giang, Chi cục trưởng và ông Huỳnh Thanh Tân, giám sát viên Chi cục Thống kê phối hợp cùng công chức VP-Thống kê 2 phường Mỹ Phước và Mỹ Thạnh (bà Phạm Thị Mỹ Hằng và ông Trần Ngọc Thanh) tiến hành giám sát địa bàn điều tra

Qua kiểm tra, giám sát, dự phỏng vấn tại hộ, giám sát viên đã ghi nhận và đánh giá như sau: ĐTV có tự giới thiệu về mình khi đến phỏng vấn, nói rõ mục đích yêu cầu của cuộc điều tra, thực hiện đúng quy trình phỏng vấn, ghi chép thông tin đúng yêu cầu nghiệp vụ. 

Sau khi hoàn thành phiếu hộ, giám sát viên đã góp ý ĐTV những sai sót và hướng dẫn cách mô tả trình độ của đối tượng điều tra, mô tả một số ngành phổ biến ở địa phương, cách ghi tên cơ sở, xác định loại hình và sản phẩm (dịch vụ) của cơ sở, thường gặp ở địa phương.

Bài, ảnh: Thanh Tân (CCTK TP. Long Xuyên)


Thanh Tân (CCTK LX)


Bài viết cùng chuyên mục