Wesite đang tải dữ liệu...

Tin địa phương

Thẩm định công nhận xã nông thôn mới năm 2021

Thẩm định công nhận xã nông thôn mới năm 2021

Thẩm định xã nông thôn mới năm 2021

tại xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn


Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-ĐTĐNTM ngày 30/5/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về thẩm định xét, công nhận xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn đạt chuẩn “xã nông thôn mới” năm 2021.

Sáng ngày 02/6/2022, tại UBND xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, Đoàn Thẩm định mức đ đạt tiêu chí nông thôn mới của tỉnh (theo Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh An Giang) đã tiến hành các bước thẩm định công nhận xã nông thôn mới” năm 2021 (theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020).

Đoàn do ông Huỳnh Quang Minh, Cục trưởng Cục Thống kê làm Trưng Đoàn, cùng các thành viên đại diện cho các sở ngành tỉnh phụ trách tiêu chí. Ông Đỗ Minh Trí, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, tiếp và làm việc với Đoàn.

Trong quá trình làm việc, Đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế tại địa bàn, kiểm tra hồ sơ minh chứng của tất cả các tiêu chí, chỉ tiêu liên quan, cũng như các thủ tục đề nghị UBND tỉnh công nhận.

Tại cuộc họp thông qua kết quả đánh giá các tiêu chí, Trưng đoàn thm định của tỉnh đánh giá cao về sự nỗ lực trong công tác xây dựng NTM của xã Tân Tuyến, đạt 19/19 tiêu chí và 49/49 chỉ tiêu xã nông thôn mới, cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển đồng bộ, đời sống vật chất tinh thần của người dân trong xã được nâng lên một cách đáng k. Đặc biệt thu nhập bình quân/ngưi/năm tiếp tục tăng, xã Tân Tuyến đạt 53,934 triệu đng/ngưi/năm, so với chuẩn năm 2021 là 50 triệu đng/ngưi/năm. đạt 107,87%. Tuy nhiên cũng còn nhiều vấn đề mà BCĐ XD NTM của huyện, của xã cần hoàn thiện, khắc phục sớm để hoàn thành thủ tục.

Kết quả công tác thẩm định tại xã là cơ s đĐoàn thẩm định trình Hội đồng thẩm định thông qua, báo cáo UBND tỉnh xét công nhận xã Tân Tuyến đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2021.

PHẠM DŨNG (P. TTTTTK, CTK)


Phạm Dũng (CTK)


Bài viết cùng chuyên mục