Wesite đang tải dữ liệu...

    
    
    
    

HN triển khai Khảo sát mức sống dân cư và ĐT Doanh nghiệp năm 2020

  27/02/2020|   HQMINH
HN triển khai Khảo sát mức sống dân cư và ĐT Doanh nghiệp năm 2020
    

Hội nghị Triển khai điều tra lao động việc làm năm 2020

  25/12/2019|   HQMINH
Hội nghị Triển khai điều tra lao động việc làm năm 2020
    
    

Giám sát công tác điều tra thực trạng kinh tế- xã hội của 53 dân tộc thiểu số tỉnh An Giang

  14/10/2019|   Bích Thủy (Đài Truyền thanh huyện Châu Thành)
Lãnh đạo CTK giám sát công tác điều tra thực trạng kinh tế- xã hội của 53 dân tộc thiểu số tỉnh An Giang
    

Kiểm tra giám sát, công tác điều tra KTXH 53 dân tộc thiểu số

  03/10/2019|   Tấn Tài (AP)
Kiểm tra giám sát, công tác điều tra KTXH 53 dân tộc thiểu số
    

Hội nghị triển khai Khảo sát mức sống hộ dân cư 2019

  28/06/2019|   HQMINH
Hội nghị triển khai Khảo sát mức sống hộ dân cư 2019