Wesite đang tải dữ liệu...

Dân số - Lao động - XHMT

Giám sát và dự phỏng vấn hộ KSMS 2020 tại huyện An Phú

Gám sát và dự phỏng vấn hộ KSMS 2020 tại huyện An Phú

Theo kế hoạch số 107/KH-CTK, ngày 24/02/2020 của Cục Thống kê tỉnh An Giang, về việc thực hiện phương án Khảo sát mức sống dân cư năm 2020, ngày 05/3/2020 ông Huỳnh Bá Hiệp, Trưởng phòng Thông kê Dân số-Văn xã CTK phối hợp với Chi cục Thống kê huyện An Phú (ông Nguyễn Tấn Tài, Phó Chi cục trưởng) thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, dự phỏng vấn hộ ông Nguyễn Văn Hồi, ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú.

 Qua kiểm tra, giám sát, dự phỏng vấn tại hộ Đoàn đã ghi nhận và đánh giá như sau: ĐTV trước khi phỏng vấn hộ, có tự giới thiệu về mình, nói rõ mục đích yêu cầu của cuộc Khảo sát, thực hiện tốt quy trình phỏng vấn và ghi phiếu. Đại diện hộ gia đình tích cực hợp tác, cung cấp đầy đủ thông tin cho điều tra viên ghi phiếu.

Sau khi hoàn thành phiếu hộ, Đoàn đã góp ý, uốn nắn cho ĐTV những sai sót và bổ sung một số kỹ năng phỏng vấn, cần nghiên cứu bảng câu hỏi trước khi xuống hộ.


Tấn Tài (AP)


Bài viết cùng chuyên mục