Wesite đang tải dữ liệu...

Dân số - Lao động - XHMT

Khai mạc HN tập huấn ĐT Dân số 01/4/2020

Khai mạc HN tập huấn ĐT Dân số 01/4/2020

Sáng ngày 25/3/2020, tại hội trường CTK, CTK đã tổ chức HN tập huấn ĐT Dân số 01/4/2020.

Thành phần tham dự gồm có lãnh đạo CTK, lãnh đạo và CV phòng TK DS-VX và phòng Thanh tra TK; lãnh đạo và công chức CCTK; tổ trưởng và ĐTV ở các địa bàn ĐT tại các xã của 5 huyện: Long Xuyên, Phú Tân, Châu Thành, Chợ Mới, Thoại Sơn.

HN đã nghe triển khai KH số 172/KH-CTK ngày 19/3/2020 của CTK về thực hiện phương án ĐT BĐ dân số và KHHGĐ thời điểm 01/4/2020 của TCTK, quán triệt một số yêu cầu trong tổ chức HN, hướng dẫn nội dung nghiệp vụ phiếu ĐT, kỹ năng phỏng vấn và ghi phiếu, cài đặt và sử dụng phần mềm CAPI trên điện thoại thông minh/máy tính bảng, đồng thời làm các bài tập tình huống.

Trong thời gian diễn ra dịch COVID-19, CTK đã thực hiện tốt khâu phòng dịch cho các đại biểu: cung cấp nước sát khuẩn, cấp và yêu cầu mang khẩu trang và đo thân thiệt đầu mỗi buổi.

HN dự kiến kết thúc ngày 27/3/2020.

Một số hình ảnh tại hội nghị: Thanh Hà (CTK)HQMINH


Bài viết cùng chuyên mục