Wesite đang tải dữ liệu...

Dân số - Lao động - XHMT

Kiểm tra, giám sát Điều tra biến động dân số và KHHGĐ 01/4/2021

Kiểm tra, giám sát Điều tra biến động dân số và KHHGĐ 01/4/2021

KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐIỀU TRA BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

THỜI ĐIỂM 01/4/2021

Thực hiện Kế hoạch số 235/KH-CTK ngày 30/3/2021 của Cục Thống kê tỉnh An Giang về việc kiểm tra, giám sát Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2021.

Sáng ngày 01/4 và ngày 05/4/2021, Cục Thống kê kết hợp với Chi cục Thống kê huyện Chợ Mới và UBND các xã: Hòa An, Long Kiến, Long Điền B và Kiến An tiến hành kiểm tra công tác tổ chức thực hiện cấp huyện như: Tuyển chọn ĐTV, GSV; phân công kim tra, giám sát; công tác rà soát đa bàn điều tra, cập nhật bảng kê hộ trưc khi điều tra; công tác thu thập thông tin tại hộ và công tác kiểm tra, duyệt số liệu.

Đồng thời đoàn công tác cũng kiểm tra, giám sát điều tra viên phỏng vấn trực tiếp tại 04 ĐBĐT thuộc 04 xã; mỗi xã dự phỏng vấn 02 hộ để phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong quá trình thu thập thông tin của điều tra viên khi phỏng vấn hộ, làm cơ sở rút kinh nghiệm khi phỏng vấn các hộ còn lại của địa bàn điều tra./.


TRẠNG NGUYÊN (CCTK HUYỆN CHỢ MỚI)


Trạng Nguyên (CCTK Chợ Mới)


Bài viết cùng chuyên mục