Wesite đang tải dữ liệu...

Dân số - Lao động - XHMT

HN triển khai Khảo sát mức sống dân cư và ĐT Doanh nghiệp năm 2020

HN triển khai Khảo sát mức sống dân cư và ĐT Doanh nghiệp năm 2020

Từ ngày 26-28/02/2020, Cục Thống kê AG đã tổ chức HN triển khai Khảo sát mức sống dân cư và ĐT Doanh nghiệp năm 2020.

Dự HN có lãnh đạo CTK, PTK Dân số - văn xã, lãnh đạo và công chức CCTK 11 huyện cùng các ĐTV các xã có địa bàn điều tra.

Tại HN, các đại biểu đã được triển khai KH thực hiện Phương án Khảo sát mức sống dân cư và ĐT doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Ngoài hướng dẫn nghiệp vụ hỏi và ghi phiếu, các đại biểu còn được lưu ý về những sai sót thường mắc phải trong ĐT các năm trước, kỹ năng phỏng vấn và ghi phiếu (KSMS), hướng dẫn sử dụng phiếu khai trực tuyến (webform) cho ĐT DN 2020.HQMINH


Bài viết cùng chuyên mục