Wesite đang tải dữ liệu...

Dân số - Lao động - XHMT

Hội nghị triển khai ĐT biến động dân số - KHHGĐ 01/4/2021

Hội nghị triển khai ĐT biến động dân số - KHHGĐ 01/4/2021

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU TRA BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH THỜI ĐIỂM 01/4/2021Thực hiện Phương án Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2021 (ban hành theo Quyết định số 1903/QĐ-TCTK ngày 30/12/2020 của Tổng cục Thống kê ) và Công văn s 194/TCTK-DSLĐ ngày 26/02/2021 của Tổng cục Thống kê về việc điu tra chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, Cục Thống kê tỉnh An Giang xây dựng Kế hoạch thực hiện phương án Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2021 và điu tra chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Sáng ngày 23/3/2021 Cục Thống kê tổ chức HN triển khai điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2021 và điu tra chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Số lượng đại biểu phân thành 2 lớp (lớp 1 từ 23-24/3/2021, lớp 2 từ 25-26/3/2021).

Dự hội nghị có lãnh đạo CTK, CCTK, công chức phòng Thu thập thông tin Thống kê, phòng Thống kê Xã hội và điều tra viên của các địa bàn tại 11 CCTK huyện, thị xã, thành phố/khu vực.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe Lãnh đạo Cục giới thiệu nội dung phương án, kế hoạch thực hiện phương án điều tra cũng như mục đích, yêu cầu của cuộc điều tra, đi tưng, đơn v điều tra và phạm vi điều tra

LĐ, công chức các phòng nghiệp vụ hướng dẫn công tác rà soát địa bàn điều tra, cập nhật bảng kê hộ, nghiệp vụ chuyên môn trong phiếu thu thập thông tin tại địa bàn và hướng dẫn sử dụng phần mềm điều tra CAPI.

Hội nghị triển khai là một trong những nội dung quan trọng giúp các đơn vị liên quan có bước chuẩn bị tốt trong quản lý, chỉ đo, điều hành và triển khai thu thập thông tin đúng thi điểm 01/4/2021./.

 


Phạm Dũng (CTK)


Bài viết cùng chuyên mục