Wesite đang tải dữ liệu...

    

Tình hình KTXH và một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu Quý I năm 2020

  01/04/2020|   Cục Thống kê
Tình hình KTXH và một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu Quý I năm 2020
    
    

Điều chỉnh số liệu dân số TB 10 năm (2009-2019)

  18/02/2020|   HQMINH
Điều chỉnh số liệu dân số TB 10 năm (2009-2019)
    
    
    

Tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2019

  02/10/2019|   HQMINH
Tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2019
    

Tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2019

  02/07/2019|   HQMINH
Tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2019