Wesite đang tải dữ liệu...

Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu

Tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm 2022 tỉnh An Giang

Tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm 2022 tỉnh An Giang

Tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm 2022 tỉnh An Giang

Ngày 26/9/2022, CTK báo cáo tình hình KTXH trên địa bàn tỉnh AG trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm (BC số 634 ngày 26/9/2022) và một số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng


Cục Thống kê


Bài viết cùng chuyên mục