Wesite đang tải dữ liệu...

Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh An Giang 9 tháng đầu năm 2023

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh An Giang 9 tháng đầu năm 2023

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh An Giang 9 tháng đầu năm 2023

Ngày 25/9/2023, Cục Thống kê tỉnh An Giang đã có báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2023 với những chỉ tiêu kinh tế nổi bật (file BC số 579/BC-CTK đính kèm)  


Cục Thống kê


Bài viết cùng chuyên mục