Wesite đang tải dữ liệu...

Tổng điều tra kinh tế 2021

Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra Kinh tế năm 2021

Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra Kinh tế năm 2021

Ngày 06/5/2022, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TĐT Kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Hội nghị  do Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ TĐTKT và điều tra CSHC tỉnh Lê Văn Phước chủ trì.

Thành phần tham dự gồm có thành viên BCĐ TĐT cấp tỉnh, cấp huyện; Tổ thường trực cấp tỉnh, cấp huyện, đại diện một số BCĐ cấp xã và điều tra viên được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, ông Huỳnh Quang Minh, Cục trưởng CTK, Phó TB thường trực BCĐ báo cáo Tổng kết công tác và kết quả sơ bộ TĐT kinh tế (khối doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở cá thể; tôn giáo). Bà Lê Kim Bình, Phó GĐ Sở Nội vụ báo cáo kết quả sơ bộ điều tra cơ sở hành chính. Hội nghị đã được nghe 4 tham luận của các đơn vị Long Xuyên, Châu Đốc, Tân Châu, Thoại  Sơn về những kinh nghiệm trong công tác tổ chức, phối hợp giữa 2 ngành Nội vụ và Thống kê; công tác ứng dụng công nghệ thông tin, bài học kinh nghiệm trong tổ chức TĐT và những kiến nghị đối với BCĐ tỉnh.

Để động viên tinh thần tích cực trong thực hiện TĐT, UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 23 tập thể và 100 cá nhân có thành tích xuất sắc. Cục trưởng CTK đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 112 cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ TĐTKT và điều tra CSHC yêu cầu Cục Thống kê và Sở Nội vụ hoàn thiện các nội dung phân tích, tổng hợp đầy đủ kết quả điều tra để in và phát hành ấn phẩm TĐT, phổ biến đến các sở ngành, địa phương, làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển KTXH trong thời gian tới.

HQMINH
Cục Thống kê


Bài viết cùng chuyên mục