Wesite đang tải dữ liệu...

Tổng điều tra kinh tế 2021

Thực hiện giai đoạn 2 Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại huyện An Phú

Thực hiện giai đoạn 2 Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại huyện An Phú

Tập huấn nghiệp vụ và phần mềm phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể;

cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế năm 2021

 

Ngày 23 và 25 tháng 6 năm 2021 Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 huyện An Phú đã tổ chức mở 2 lớp tập huấn nghiệp vụ và phần mềm phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá t

hể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện.

Tham dự lớp tập huấn gồm có: Ông Nguyễn Tấn Tài, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Châu Đốc-An Phú (Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo huyện) thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện (Trưởng ban chỉ đạo) dự chỉ đạo và triển khai nghiệp vụ; ông Nguyễn Duy Trinh (Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Châu Đốc-An Phú). Cùng dự có đại diện Ban chỉ đạo, Tổ thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Tỉnh An Giang.

Thành phần tham dự cấp huyện có các thành viên Ban chỉ đạo; Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo huyện; cấp xã có công chức Văn phòng - Thống kê (Ủy viên thường trực BCĐ cấp xã) và điều tra viên ở tất cả các xã, thị trấn về tham dự.

Về nội dung triển khai nghiệp vụ, nhóm giảng viên còn lưu ý điều tra viên trong giai đoạn tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cần tuân thủ nguyên tắc 5K theo khuyến cáo của ngành Y tế và địa phương; trong quá trình thực hiện công tác điều tra cố gắng làm tốt nhiệm vụ của điều tra viên khi được phân công; đối với nội dung phỏng vấn cần quan tâm, khai thác tốt các nội dung, chỉ tiêu theo yêu cầu; trong đó cần tập trung khai thác tốt các chỉ tiêu chủ yếu (lao động, mô tả cụ thể ngành kinh doanh, mã sản phẩm và nhất là doanh thu hoạt động của cơ sở).

- Trong phần thảo luận, về nghiệp vụ chuyên môn đã có 10 câu hỏi về các nội dung như: nhận diện cơ sở SXKD; xác định số lượng lao động, tài sản cố định, nguồn vốn, năng lực phục vụ và tiêu hao năng lượng của cơ sở. Qua đó nhóm giảng viên đã giải đáp, làm rõ các vấn đề, nội dung liên quan; cơ bản tất cả điều tra viên nắm vững nghiệp vụ. Về việc sử dụng CAPI tất cả điều tra viên đều biết cài đặt và sử dụng thành thạo thiết bị.

Qua kết quả trên cho thấy đơn vị thuộc huyện An Phú đã sẵn sàng thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ giai đoạn 2 Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện./.

 


Tấn Tài (AP)


Bài viết cùng chuyên mục