Wesite đang tải dữ liệu...

Tổng điều tra kinh tế 2021

Kiểm tra, giám sát rà soát cơ sở cá thể (Tổng điều tra kinh tế)

Kiểm tra, giám sát rà soát cơ sở cá thể (Tổng điều tra kinh tế)

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021, sáng ngày 11/6/2021, chuyên viên BCĐ tỉnh (ông Đoàn Văn Thơm, Phòng Thu thập TTTK) phụ trách địa bàn huyện An Phú đã đến kiểm tra, phúc tra công tác rà soát, cập nhật danh sách cơ sở cá thể, tôn giáo trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021, tại ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú. Tiếp, làm việc và phối hợp kiểm tra có Ông Nguyễn Tấn Tài, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Châu Đốc - An Phú, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ Tổng điều tra kinh tế Huyện An Phú.

Sau khi kiểm tra công tác rà soát, cập nhật danh sách cơ sở tại địa bàn xã, Đoàn tiến hành phúc tra 30 hộ (tỷ lệ 4,00%) theo danh sách, qua kết quả nhận xét và đánh giá như sau:

* Thứ nhất (đối với địa phương): Ban Chỉ đạo xã có quan tâm, hỗ trợ đối với công tác rà soát, cập nhật bảng kê tại địa bàn xã; đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phân công Điều tra viên đến từng cơ sở phỏng vấn thu thập thông tin; tiến hành ghi chép, cập nhật những nội dung, thông tin có phát sinh, thay đổi so với nội dung trong bảng kê “Danh sách nền”.

* Thứ hai (đối với Điều tra viên): Điều tra viên đã tuân thủ các nguyên tắc về nội dung, nghiệp vụ nhất là ghi chép đầy đủ các nội dung (Mô tả chính xác ngành nghề, số lao động thực tế tham gia, doanh thu hoạt động của cơ sở)… đảm bảo theo yêu cầu.

* Thứ ba (đối với cơ sở, hộ kinh doanh được phỏng vấn): Thái độ vui vẻ, nhiệt tình, cung cấp đầy đủ những nội dung do Điều tra viên phỏng vấn./.

Bài, ảnh: Tấn Tài (CCTK CĐ-AP)
Tấn Tài (AP)


Bài viết cùng chuyên mục