Wesite đang tải dữ liệu...

Tổng điều tra kinh tế 2021

Vài hình ảnh ra quân TĐTKT trong tình hình dịch

Vài hình ảnh ra quân TĐTKT trong tình hình dịch

Vài Hình ảnh ra quân TĐTKT trong tình hình dịch

Tại TP. Long Xuyên (chợ Cái Sao, P. Mỹ Thới)


Tại huyện Châu Thành


Tại huyện Chợ MớiChợ Mới


Bài viết cùng chuyên mục