Wesite đang tải dữ liệu...

Tổng điều tra kinh tế 2021

Lễ ra quân thực hiện TĐTKT giai đoạn 2

Lễ ra quân thực hiện TĐTKT giai đoạn 2

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ TỈNH AN GIANG

Tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021 Giai đoạn 2

 

Thực hiện Công văn số 897/TCTK-TTDL ngày 25/6/2021 của Tổng cục Thống kê về việc tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2;

Sáng ngày 01/7/2021, tại Hội trường Cục Thống kê, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh An Giang (BCĐ tỉnh) phối hợp với BCĐ thành phố Long Xuyên tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (*);

Tham dự buổi Lễ ra quân có ông Huỳnh Quang Minh, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ tỉnh chủ trì; Ông Lê Văn Sáu, Phó Cục trưởng CTK, Tổ trưởng Tổ thường trực, cùng với các thành viên Tổ Thường trực tỉnh; Bà Nguyễn Thị Vân Giang, Chi cục trưởng CCTK TP Long Xuyên, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ thành phố; Tổ trưởng Tổ thường trực TP Long Xuyên; Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra phường Mỹ Bình và phường Bình Đức, cùng 03 điều tra viên của 2 phường trên. Ngoài ra còn có đại diện các cơ quan báo chí: Đài Phát thanh- Truyền hình An Giang, Báo An Giang đến đưa tin và làm phóng sự.

Ông Huỳnh Quang Minh đã phổ biến các yêu cầu của Tổng điều tra kinh tế 2021 cho từng đối tượng tham gia để quán triệt thực hiện TĐTKT 2021 theo đúng Phương án và tuyên truyền về TĐTKT 2021 tới các đơn vị điều tra và lực lượng tham gia TĐTKT 2021;

Sau lễ ra quân; đại diện BCĐ tỉnh, thành phố Long Xuyên, phường và các GSV dự phỏng vấn thu thập thông tin 4 cơ sở SXKD cá thể trên địa bàn (**). Sau đó, họp rút kinh nghiệm cho những ngày tiếp theo.

Tại Lễ ra quân, ông Huỳnh Quang Minh đã yêu cầu BCĐ cấp huyện và xã, Tổ Thường trực các cấp cùng ĐTV hết sức quan tâm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, tạo mọi điều kiện để ĐTV thực hiện TĐT kinh tế năm 2021 đảm bảo chất lượng phiếu và tiến độ điều tra./.

(*): Do tình hình dịch bệnh, BCĐ tỉnh chỉ đạo các huyện không tổ chức Lễ ra quân;

(**): Các địa phương: Châu Đốc, Tân Châu, An Phú hoãn thực hiện điều tra đến hết ngày 05/7/2021, chờ chỉ đạo của tỉnh và CTK.

Nguyễn Cường (P. TCHC)


Nguyễn Cường (P. TCHC)


Bài viết cùng chuyên mục