Wesite đang tải dữ liệu...

    
    
    

Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp và thủy sản tại huyện Chợ Mới

  27/02/2020|   Phan Lãm (Chợ Mới)
Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp và thủy sản tại huyện Chợ Mới
    

Hội nghị triển khai công tác phối hợp giữa ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với ngành Thống kê

  25/06/2019|   Phạm Dũng (Phòng TKNN, CTK)
Triển khai công tác thống kê giữa ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với ngành Thống kê , kết hợp triển khai nghiệp vụ điều tra lĩnh vực Nông lâm thủy sản