Wesite đang tải dữ liệu...

    

Huyện An Phú triển khai điều tra thu nhập hộ dân cư nông thôn 2023-2025

  20/07/2023|   Tấn Tài (AP)
Huyện An Phú triển khai điều tra thu nhập hộ dân cư nông thôn 2023-2025
    

GIÁM SÁT, PHÚC TRA ĐT THUỶ SẢN 01/6/2022 TẠI HUYỆN AN PHÚ

  10/08/2022|   Tấn Tài (AP)
GIÁM SÁT, PHÚC TRA ĐT THUỶ SẢN 01/6/2022 TẠI HUYỆN AN PHÚ
    
    
    
    

Tổng cục Thống kê tập huấn nghiệp vụ Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

  05/06/2020|   HQMINH
Tổng cục Thống kê tập huấn nghiệp vụ Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020
    

Cục Thống kê triển khai thực hiện Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

  22/05/2020|   Phạm Dũng (Phòng TKNN, CTK)
Cục Thống kê triển khai thực hiện Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020
    

Tập huấn Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

  21/05/2020|   Tấn Tài (AP)
Tập huấn Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020
12