Wesite đang tải dữ liệu...

    

Hội nghị triển khai công tác phối hợp giữa ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với ngành Thống kê

  25/06/2019|   Phạm Dũng (Phòng TKNN, CTK)
Triển khai công tác thống kê giữa ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với ngành Thống kê , kết hợp triển khai nghiệp vụ điều tra lĩnh vực Nông lâm thủy sản