Wesite đang tải dữ liệu...

Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản

Cục Thống kê triển khai thực hiện Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

Cục Thống kê triển khai thực hiện Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

Ngày 13/5/2020, Cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa  kỳ (NTNNGK) năm 2020 theo Quyết định số 1695/QĐ-TCTK ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho các Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

Thành phần HN gồm có lãnh đạo CTK, lãnh đạo PTK Nông nghiệp và thành viên Tổ công tác NTNNGK, lãnh đạo và công chức 11 CCTK cấp huyện.

Cuộc Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm nay, nhằm:

- Thứ nhất, tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển nông thôn, nông nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương;

- Thứ hai, đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông thôn, nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025; phục vụ giám sát các mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp của Việt Nam và thực hiện so sánh quốc tế;

- Thứ ba, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về nông thôn và nông nghiệp; xây dựng dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra trong lĩnh vực nông nghiệp và các yêu cầu thống kê khác.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Lãnh đạo Cục triển khai nội dung Kế hoạch thực hiện phương án điều tra, đồng thời nghe Tổ trưởng Tổ công tác tỉnh giới thiệu Quy trình lập bảng kê các đơn vị điều tra; đây là một trong những bước quan trọng giúp lãnh đạo các cấp có bước chuẩn bị tốt trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và triển khai thu thập thông tin đúng thời điểm vào ngày 01/7/2020./.

 


Phạm Dũng (Phòng TKNN, CTK)


Bài viết cùng chuyên mục