Wesite đang tải dữ liệu...

Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản

Tập huấn Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

Tập huấn Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 312/KH-CTK ngày 07 tháng 5  năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh An Giang về thực hiện Phương án Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020 (ban hành theo Quyết định số 1695/QĐ-TCTK ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê),

 Ngày 15/5/2020, tại hội trường UBND huyện, Chi cục Thống kê huyện An Phú tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch, hướng dẫn quy trình lập bảng kê các đơn v điu tra trong Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020 Tham dự có đại diện Tổ công tác của Cục Thống kê tỉnh An Giang; công chức của Chi cục Thống kê (giám sát viên cấp huyện); 14 công chức VP-TK xã, thị trấn và 25 điều tra viên.

Qua triển khai, ĐTV và các đại biểu đã đặt ra trên 10 câu hỏi về nội dung nghiệp vụ và được Tổ công tác của tỉnh giải đáp thắc mắc ngay tại lớp.Tấn Tài (AP)


Bài viết cùng chuyên mục