Wesite đang tải dữ liệu...

Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản

Giám sát điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020

Giám sát điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020

Cục Thống kê giám sát điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 

Thực hiện Kế hoạch số 454/KH-CTK ngày 03/7/2020 của Cục Thống kê An Giang về việc kiểm tra, giám sát điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020;

Ngày 06/7/2020, Chi cục Thống kê huyện Chợ Mới phối hợp với đoàn kiểm tra, giám sát tỉnh gồm 3 người do ông Huỳnh Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Thống kê An Giang làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động thu thập thông tin qua các đối tượng liên quan như: Điều tra viên (ĐTV) và đơn vị điều tra (hộ). Đoàn chọn 2 xã Kiến An và Long Điền B, mỗi xã chọn 2 ĐTVđể giám sát việc thu thập thông tin của ĐTV, trong đó có 1 hộ được chọn để dự phỏng vấn của ĐTV.

Qua kiểm tra, giám sát nhận thấy, ĐTV có trực tiếp đến hộ được chọn để phỏng vấn, cách thức phỏng vấn và ghi phiếu (Capi) đảm bảo chất lượng, yêu cầu về nghiệp vụ. Kết quả thu thập thông tin được đánh giá là phản ánh sát với thực tế của địa phương.Phan Lãm (CCT CCTK Chợ Mới)


Bài viết cùng chuyên mục