Wesite đang tải dữ liệu...

    

Lễ trao học bổng, tổ chức thi hát karaoke và chơi trò chơi dân gian (Cụm thi đua 2)

  01/08/2019|   Tấn An (P. Thanh tra TK)
Lễ trao học bổng, tổ chức thi hát karaoke và chơi trò chơi dân gian (Cụm thi đua 2)
    

HỘI THAO CNVCLĐ TỈNH AN GIANG Lần thứ 30 năm 2019

  18/07/2019|   Phạm Dũng (Phòng TKNN, CTK)
Công đoàn cơ sở CTK tham dự HỘI THAO CNVCLĐ TỈNH AN GIANG lần thứ 30 năm 2019
    

An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại

  09/05/2019|   Như Hùng (Cổng TTĐT AG)
An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2019
    

Kiểm tra cây lâm nghiệp trồng phân tán

  22/04/2019|   Phạm Dũng (Phòng TKNN, CTK)
Chi cục Kiểm lâm AG kết hợp với Phòng TK Nông nghiệp, Cục Thống kê kiểm tra cây lâm nghiệp trồng phân tán
    

Thông báo kết luận cuộc họp thường kỳ KTXH Quý I-2019

  10/04/2019|   HQMINH
Thông báo kết luận cuộc họp thường kỳ KTXH Quý I-2019
    

Thực hiện khảo sát đề nghị công nhận thành phố Long Xuyên “Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới”

  29/03/2019|   Phạm Dũng (Phòng TKNN, CTK)
Khảo sát chuẩn bị đề nghị công nhận thành phố Long Xuyên “Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới”