Wesite đang tải dữ liệu...

Tin địa phương

Thẩm định xã nông thôn mới nâng cao năm 2020 huyện Thoại Sơn

Thẩm định xã nông thôn mới nâng cao năm 2020 huyện Thoại Sơn

Thẩm định xã nông thôn mới nâng cao năm 2020 tại xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-VPĐPNTM ngày 21/7/2020 của văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về thẩm định xét, công nhận xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn đạt chuẩn “ xã nông thôn mớinâng cao” năm 2020.

Sáng ngày 23/7/2020, tại UBND xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, Ban Chỉ đo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Thoại Sơn do ông Dương Ngọc Lắm, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Tng ban Thường trực BCĐ xây dựng nông thôn mới của huyện đã tiếp và làm việc với Đoàn thm định tỉnh do ông Trương Kiến Thọ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Tng đoàn.

Kết quả buổi làm việc: Trưng đoàn thm định của tỉnh đánh giá cao về sự nỗ lực trong công tác xây dựng NTM nâng cao của xã Thoại Giang, đã đạt 19/19 tiêu chí và 35/35 chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao, cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển đồng bộ, đời sống vật chất tinh thần của người dân trong xã được nâng lên đáng k. Đặc biệt như thu nhập bình quân/ngưi/năm tiếp tục tăng, năm 2020 xã Thoại Giang đạt 63,55 triệu đng/ngưi/năm, cao hơn 5,92% so với chuẩn năm 2020 là 60 triu đng/ngưi/năm.

Kết quả công tác thẩm định tại xã là cơ s đĐoàn thẩm định tỉnh trình UBND tỉnh xét công nhận xã Thoại Giang huyện Thoại Sơn đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Bài, ảnh: PHẠM DŨNG (PTKNN, CTK)

Một số hình ảnh buổi làm việcPhạm Dũng (Phòng TKNN, CTK)


Bài viết cùng chuyên mục