Wesite đang tải dữ liệu...

Tin địa phương

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐT CÂY HÀNG NĂM VỤ HÈ THU NĂM 2020 TẠI HUYỆN THOẠI SƠN

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐT CÂY HÀNG NĂM VỤ HÈ THU NĂM 2020 TẠI HUYỆN THOẠI SƠN

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA CÂY HÀNG NĂM VỤ HÈ THU

NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THOẠI SƠN


 

Thực hiện Kế hoạch số 415/KH-CTK ngày 29/7/2019 của Cục Thống kê tỉnh An Giang về thực hiện phương án điều tra diện tích, năng suất, sản lượng các cây trồng nông nghiệp; Công văn số 584/CTK-NLTS ngày 20/8/2020 về việc chuẩn bị điu tra năng suất sản lưng cây hàng năm v Hè Thu năm 2020.

Ngày 14/9/2020 Chi cục Thống kê huyện Thoại Sơn phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật huyện tổ chức triển khai công tác điu tra năng suất, sản lưng cây hàng năm v Hè Thu năm 2020.

Vụ Hè Thu toàn huyện xuống giống 38.913,69 ha cây hàng năm các loi, trong đó cây lúa 38.367,40 ha, chiếm 98,85% diện tích xuống giống cây hàng năm vụ Hè Thu.

Toàn huyện Thoại Sơn được tỉnh chọn mẫu điều tra cây lúa ở 5 xã, mỗi xã 2 ấp, mỗi ấp 10 hộ đại diện; quy mộ mẫu điều tra cây lúa vụ Hè Thu toàn huyện là 100 hộ được chọn mẫu đại diện để tính toán suy rộng năng suất, sản lượng.

Tham dự buổi triển khai có ông Khưu Thiện Tứ, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện chủ trì và đại diện Trạm Trồng trọt và BVTV huyện cùng với 10 điều tra viên là công chức Văn phòng thống kê và cán bộ trồng trọt của các xã được chọn mẫu điu tra trên địa bàn huyện.

Nội dung triển khai chủ yếu gồm mục đích, ý nghĩa cuộc điu tra, đi tưng điều tra, phạm vi điều tra, giới thiệu biểu mẫu điều tra, phương pháp điều tra…

Là vụ thứ 2 áp dụng hình thức điều tra trên phiếu điện tử (CAPI), điều quan tâm nhất là hướng dẫn cho điu tra viên cài đt chương trình phần mềm CAPI trên thiết bị điện thoại thông minh; làm quen với bảng hỏi điện tử;ớng dẫn cách hỏi và thao tác nhập các thông tin trên bảng hỏi điện tử, tính hợp lý của số liệu, cách sửa lỗi lôgic,…

Sau quá trình triển khai,ớng dẫn thao tác bảng hỏi trên thiết bị điện thoại di động, mỗi điều tra viên thống kê đu được thực tập thao tác, phỏng vấn ít nhất 2 hộ, qua thực tập các điều tra viên thống kê đã nắm vững nghiệp vụ phỏng vấn và thao tác tốt trên thiết bị điện thoại thông minh, đảm bảo tốt cho việc tiến hành điều tra tại đa bàn cơ sở./.

 


Khưu Thiện Tứ (CCT CCTK Thoại Sơn)


Bài viết cùng chuyên mục