Wesite đang tải dữ liệu...

Tin địa phương

Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn “Huyện Nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025

Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn “Huyện Nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020; Căn cứ Đề án số 83-UBND ngày 10/3/2020 của UBND huyện Châu Thành xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới” giai đoạn 2020-2025.

Chiều ngày 21/9/2020, UBND huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án huyện Châu Thành đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới” và Lễ ký kết giao ước thi đua thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Phước Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhiệt liệt chào mừng các đại biểu là lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành tỉnh, huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ông Cù Minh Trọng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ xây dựng nông thôn mới của huyện thông qua Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng “Huyện nông thôn mới”.

Tiếp theo chương trình Hội nghị là thực hiện lễ ký kết giao ước thi đua giữa Chủ tịch UBND huyện, với đại diện lãnh đạo các Sở,ban ngành phụ trách các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Lễ ký kết thực hiện thi đua giữa Chủ tịch UBND huyện với chủ tịch UBND xã xây dựng nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành tỉnh, UBND huyện Châu Thành, UBND các xã trong huyện cần quan tâm một số nội dung như sau:

- UBND huyện và các xã xây dựng nông thôn mới phải phấn đấu đạt các chỉ tiêu trong lộ trình cuối năm 2023 phải đạt xã nông thôn mới và năm 2024 đạt huyện nông thôn mới.

- Xây dựng nông thôn mới lấy người dân làm chủ thể, các ngành các cấp làm tốt công tác tuyên truyền vận động có khẩu hiệu “ Dân biết, dân bàn, dân tham gia xây dựng nông thôn mới”. Một khi đạt các tiêu chí để công nhận Huyện nông thôn mới, thì cuộc sống sinh kế của người dân thu nhập nâng cao, người dân phải được thụ hưởng đời sống vật chất, tinh thần ngày càng nâng cao. /.Nguyễn Cường (CCTK ChâuThành)


Bài viết cùng chuyên mục