Wesite đang tải dữ liệu...

    

Thông báo số 81/TB-BKHĐT ngày 16/9/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc TB kết quả điểm thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019

  19/09/2019|   HQMINH
Thông báo số 81/TB-BKHĐT ngày 16/9/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Thông báo kết quả điểm thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019
    

Thông báo điểm thi và phúc khảo bài thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức TCTK 2019

  17/09/2019|   Nguyễn Minh Triết
Thông báo số 81/TB-BKHĐT ngày 16/9/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Thông báo kết quả điểm thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 và Công văn số 1142/TCTK-TCCB ngày 17/9/2019 về việc thông báo điểm thi và phúc khảo bài thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019.
    

Thông báo triệu tập thí sinh và lịch thi tuyển công chức TCTK 2019

  02/08/2019|   Nguyễn Minh Triết
Thông báo triệu tập thí sinh và lịch thi tuyển công chức TCTK 2019
    

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2019

  11/07/2019|   Nguyễn Minh Triết
Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê
    

Cục Thống kê họp thường kỳ quý I-2019

  02/05/2019|   HQMINH
Họp thường kỳ quý I-2019 giữa CTK và Chi cục Thống kê các huyện
    

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

  09/04/2019|   HQMINH-MINH TRIẾT
Ngày 03/4/2019, Bộ KH-ĐT đã ban hành Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019