Wesite đang tải dữ liệu...

    

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của CTK

  21/01/2020|   HQMINH
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của CTK
    

Cục Thống kê tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số và hệ thống xử lý văn bản điện tử

  06/11/2019|   HQMINH
Cục Thống kê tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số và hệ thống xử lý văn bản điện tử
    
    

Thông báo thời gian thi vòng nghiệp vụ kỳ thi tuyển dụng công chức TCTK 2019

  28/10/2019|   Nguyễn Minh Triết
Thông báo thời gian thi vòng nghiệp vụ kỳ thi tuyển dụng công chức TCTK 2019
    

Lãnh đạo CTK dự HN tập huấn chữ ký số, hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc

  28/10/2019|   Thanh Hải (Trưởng phòng TK Tổng hợp)
Lãnh đạo CTK dự HN tập huấn chữ ký số, hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại TPHCM
    

Thông báo điểm thi và phúc khảo bài thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức TCTK 2019

  17/09/2019|   Nguyễn Minh Triết
Thông báo số 81/TB-BKHĐT ngày 16/9/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Thông báo kết quả điểm thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 và Công văn số 1142/TCTK-TCCB ngày 17/9/2019 về việc thông báo điểm thi và phúc khảo bài thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019.
    

Thông báo triệu tập thí sinh và lịch thi tuyển công chức TCTK 2019

  02/08/2019|   Nguyễn Minh Triết
Thông báo triệu tập thí sinh và lịch thi tuyển công chức TCTK 2019
    

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2019

  11/07/2019|   Nguyễn Minh Triết
Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê
12