Wesite đang tải dữ liệu...

    

Chỉ thị của UBND tỉnh An Giang về tăng cường công tác Thống kê Nhà nước

  05/07/2022|   Cục Thống kê
Chỉ thị của UBND tỉnh An Giang về tăng cường công tác Thống kê Nhà nước
    
    

Thông báo tài liệu tham khảo ôn tập tuyển dụng công chức TCTK 2022

  14/06/2022|   Cục thống kê
Ngày 10/6/2022 TCTK ra thông báo số 117/TB-TCTK về các tài liệu tham khảo ôn tập tuyển dụng công chức 2022.
    

Tổng cục Thống kê thông báo tuyển dụng công chức năm 2022

  31/05/2022|   Cục Thống kê
Tổng cục Thống kê thông báo tuyển dụng công chức năm 2022
    

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm việc với Cục Thống kê tỉnh An Giang

  13/04/2021|   Quang Minh
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm việc với Cục Thống kê tỉnh An Giang
    

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019

  16/03/2020|   Cục Thống kê
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019
    

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của CTK

  21/01/2020|   HQMINH
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của CTK
    

Cục Thống kê tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số và hệ thống xử lý văn bản điện tử

  06/11/2019|   HQMINH
Cục Thống kê tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số và hệ thống xử lý văn bản điện tử
12