Wesite đang tải dữ liệu...

    

Thông báo về việc hoàn thiện danh sách thí sinh dự thi tuyển , xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê

  08/02/2023|   TCTK
Thông báo về việc hoàn thiện danh sách thí sinh dự thi tuyển , xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê
    

Thông báo về thay đổi thời gian, địa điểm dữ kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê

  08/02/2023|   TCTK
Thông báo về thay đổi thời gian, địa điểm dữ kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê
    

Thông báo Về thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê

  30/01/2023|   Cục thống kê
TCTK thông báo Về thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê
    

Chỉ thị của UBND tỉnh An Giang về tăng cường công tác Thống kê Nhà nước

  05/07/2022|   Cục Thống kê
Chỉ thị của UBND tỉnh An Giang về tăng cường công tác Thống kê Nhà nước
    
    

Thông báo tài liệu tham khảo ôn tập tuyển dụng công chức TCTK 2022

  14/06/2022|   Cục thống kê
Ngày 10/6/2022 TCTK ra thông báo số 117/TB-TCTK về các tài liệu tham khảo ôn tập tuyển dụng công chức 2022.
    

Tổng cục Thống kê thông báo tuyển dụng công chức năm 2022

  31/05/2022|   Cục Thống kê
Tổng cục Thống kê thông báo tuyển dụng công chức năm 2022
    

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm việc với Cục Thống kê tỉnh An Giang

  13/04/2021|   Quang Minh
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm việc với Cục Thống kê tỉnh An Giang
123