Wesite đang tải dữ liệu...

    

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2019

  11/07/2019|   Nguyễn Minh Triết
Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê
    

Cục Thống kê họp thường kỳ quý I-2019

  02/05/2019|   HQMINH
Họp thường kỳ quý I-2019 giữa CTK và Chi cục Thống kê các huyện
    

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

  09/04/2019|   HQMINH-MINH TRIẾT
Ngày 03/4/2019, Bộ KH-ĐT đã ban hành Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019