Cục Thống kê họp thường kỳ quý I-2019

  02/05/2019|   HQMINH
Họp thường kỳ quý I-2019 giữa CTK và Chi cục Thống kê các huyện
    

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

  09/04/2019|   HQMINH-MINH TRIẾT
Ngày 03/4/2019, Bộ KH-ĐT đã ban hành Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019