Wesite đang tải dữ liệu...

Tổ chức-Hành chính

Chỉ thị của UBND tỉnh An Giang về tăng cường công tác Thống kê Nhà nước

Chỉ thị của UBND tỉnh An Giang về tăng cường công tác Thống kê Nhà nước

Ngày 01/7/2022, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về tăng cường công tác Thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh


Cục Thống kê


Bài viết cùng chuyên mục