Wesite đang tải dữ liệu...

Tổ chức-Hành chính

THÔNG BÁO KQ ĐIỂM THI TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TCTK NĂM 2023

Kết quả thi tuyển vòng 2

Ngày 25/4/2023, Tổng cục Thống kê đã thông báo Kết quả thi tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức TCTK năm 2023 (Thông báo số 144/TB-HĐTDCC)

Căn cứ kết quả thi tuyển, các thí sinh có yêu cầu phúc khảo, cần gởi đơn đề nghị phúc khảo (theo mẫu) về Hội đồng tuyển dụng công chức TCTK trước 17g ngày thứ Tư 10/5/2023

Cục Thống kê


Bài viết cùng chuyên mục